Vítame Vás späť!

Rýchlejšie, modernejšie a predovšetkým bez starostí

Vaša nová 3niPeňaženka

Plaťte bezpečne

Registrácia

Späť na prihlásenie

Platobné služby v danom klientskom rozhraní vykonáva spoločnosť Payment Institution NFD a.s., so sídlom Popradská 17/670, 064 01 Stará Ľubovňa, IČO: 46 847 162, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, oddiel Sa, vložka č. 10486/P, regulovaná Národnou Bankou Slovenska, v zmysle udelenej licencie platobnej inštitúcie, číslo: ODB-10851/2014-7. Každý klient je klientom Payment Institution NFD a.s. a je nutné aby spĺňal kritériá politiky proti praniu špinavých peňazí AML, KYC (know your customer - poznaj svojho zákazníka), riadil sa v zmysle Všeobecných obchodných podmienok platobnej inštitúcie.